Logo
한국어

토렌트포인트 랭킹 (Point Ranking)
 1. [레벨:30]빨강모자 139,800
 2. [레벨:30]루마니아 119,220
 3. [레벨:25]하늘다람쥐 56,750
 4. [레벨:23]조군 51,515
 5. [레벨:23]보람 50,380
 6. [레벨:21]석난 40,570
 7. [레벨:21]이릉르으잉 40,290
 8. [레벨:19]korason 33,595
 9. [레벨:18]동네총각 32,005
 10. [레벨:15]세기맨 22,740
 11. [레벨:15]힘조아 22,380
 12. [레벨:15]k-sky 21,630
 13. [레벨:15]오오미 21,085
 14. [레벨:14]켄&제이 18,470
 15. [레벨:14]윤조love 18,105


출석 랭킹 (Attendance Ranking)

1.
[레벨:25] 하늘다람쥐
  335번
2.
[레벨:23] 조군
  321번
3.
[레벨:21] 이릉르으잉
  318번
4.
[레벨:19] korason
  295번
5.
[레벨:23] 보람
  288번
6.
[레벨:30] 빨강모자
  244번
7.
[레벨:21] 석난
  218번
8.
[레벨:15] 세기맨
  218번
9.
[레벨:13] megababo21
  203번
10.
[레벨:14] 윤조love
  192번


Torrent (Game)
 • 무설치 - 문명 5 세종대왕 (종특+수작업+적용), 불가사의 팩 [무설치 (PC)]
 • 2012-10-27 11:57:07(2012-02-17)

댓글 30

번호 분류 제목 별점 등록일
notice 공지 (Notice) 2012-03-11
notice 공지 (Notice) 2012-03-02
20 무설치 (PC) 2012-05-07
19 무설치 (PC) 2012-04-11
18 무설치 (PC) 2012-04-02
17 무설치 (PC) 2012-04-02
16 무설치 (PC) 2012-03-13
15 무설치 (PC) 2012-03-13
14 무설치 (PC) 2012-03-13
13 무설치 (PC) 2012-03-07
12 무설치 (PC) 2012-03-07
11 무설치 (PC) 2012-03-06
10 무설치 (PC) 2012-03-05
9 무설치 (PC) 2012-03-04
8 무설치 (PC) 2012-03-03
7 무설치 (PC) 2012-03-03
6 무설치 (PC) 2012-02-27
5 무설치 (PC) 2012-02-27
4 무설치 (PC) 2012-02-27
무설치 (PC) 2012-02-17
2 무설치 (PC) 2012-02-17
1 무설치 (PC) 2012-02-10